PILLS - achtergrond

Onlangs is een stijgend aantal inzichten gepubliceerd over geneesmiddelresten die in het watersysteem worden aangetroffen. De inname van geneesmiddelen door mensen vindt plaats in private huishoudens, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Delen van de actieve farmaceutische ingrediënten verlaten het lichaam en bereiken zo het rioolstelsel. Ook de moderne biologische zuiveringstechnologie is echter niet altijd in staat alle microsubstanties te verwijderen; sommige zijn in staat de zuiveringsinstallatie te passeren en bereiken het aquatische systeem. De concentratie van restanten in oppervlakte- en drinkwater is naar de huidige kennisstand niet gevaarlijk voor mensen. Toch is onduidelijk welke wisselwerkingen in het oppervlaktewater bestaan en welke gevolgen dit voor de biodiversiteit heeft.

Om dit probleem aan te pakken zijn diverse stappen noodzakelijk. Tijdens het productieproces van geneesmiddelen moet meer aandacht worden besteed aan biologisch afbreekbare actieve ingrediënten. Een aanvullende stap is een andere omgang met geneesmiddelen; proberen zo mogelijk minder geneesmiddelen of milieuvriendelijke producten te gebruiken. Daarnaast moet de zuiveringstechnologie aan de nieuwe uitdagingen aangepast worden.

Voor meer informatie: zie ook de PILLS film:PILLS-film

PILLS - doelen

De doelen van het project zijn:

  • Onderzoek welke behandelmethodes het meest geschikt zijn om residuen van geneesmiddelen en antibioticaresistente bacteriën in afvalwater te verminderen
  • Kennis vergaren over de vraag of en onder welke omstandigheden de lokale behandeling, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, redelijk is
  • De bewustwording van dit probleem in Europa verbeteren

Omdat de concentratie van farmaceutische residuen op `verza-melpunten` (zoals ziekenhuizen of ver-pleeghuizen) wordt beschouwd als relatief hoog, testen zij nieuwe technologieën voor afvalwaterzuivering op deze punten en hopen zij de optimale omstandigheden te vinden voor de verwijdering van de residuen.

PILLS - kerngegevens

Zes partners uit zes Europese landen - Duitsland, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Groot-Brittannië en Frankrijk - werken samen in het kader van het PILLS-project.

Het PILLS-project loopt van september 2007 tot december 2012. Het beschikt over een totaalbudget van ongeveer 8 miljoen euro; 50% daarvan wordt door het ERDF co-gefinancierd.

Het PILLS-partnerschap profiteert van het INTERREG IV B-programma, het financiële instrument van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Het financiert initiatieven die transnationale, gezamenlijke acties ter bestrijding van gemeenschappelijke problemen in Europese regio`s ondersteunen.