De focus van PILLS

PILLS-Project

Het diagram laat de wegen van geneesmiddelen zien in combinatie met de waterkringloop.

Het PILLS-partnerschap concentreert zich op restanten van geneesmiddelen voor mensen en in dit kader ligt de focus op de behandeling van afvalwater. Omdat maatregelen op het punt van een hoge concentratie in de regel de efficiëntste zijn, concentreert het partnerschap zich op de ontwikkeling van lokale zuiveringsmogelijkheden voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.