Waarom een transnationaal project?

Binnen Europa wordt het milieubeleid in toenemende mate beïnvloed door Europese bepalingen en internationale initiatieven. Dit is nodig, omdat vervuiling niet stopt voor nationale grenzen en er om die reden milieubeschermende maatregelen op internationaal niveau ter hand moeten worden genomen. Voorbeelden van internationale initiatieven zijn deEuropese Kaderrichtlijn Water of internationale managementprogramma`s voor rivierbeddingen.

Het probleem van de vervuiling van het water door verontreinigende microstoffen is bekend, desondanks zijn voor veel verontreinigende stoffen nog geen oplossingen gevonden - noch op nationaal noch op internationaal niveau. Vooral wanneer verschillende landen door middel van rivieren met elkaar verbonden zijn (b.v. in het Rijngebied), is het noodzakelijk om door middel van gemeenschappelijke acties na te denken hoe het probleem kan worden aangepakt. Daarom is transnationale samenwerking nuttig en noodzakelijk om gezamenlijke strategieën met betrekking tot waterbescherming te ontwikkelen, die onder verschillende nationale voorwaarden kunnen worden toegepast.