Vier werkgroepen bepalen de structuur van de werkzaamheden van PILLS

Verschillende experts van de PILLS-partners zijn in werkgroepen vertegenwoordigd om de projectactiviteiten te ondersteunen.

Werkgroep Analyse

Analyse van afvalwater dat vervuild is met geneesmiddelen is de eerste stap en de basis voor alle verdere noodzakelijke stappen. Deze werkgroep analyseert het afvalwater van ziekenhuizen en spoort sleutelgeneesmiddelen op in het afvalwater van ziekenhuizen.

Werkgroep Technologie

Hier worden verschillende manieren van de zuivering van water dat vervuild is met geneesmiddelen geanalyseerd en op diverse plaatsen van de partners getest. Alle partners concentreren zich op instappunten zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Het vinden van geschikte, goedkope technieken is het voornaamste doel van deze werkgroep.

Werkgroep Beoordeling

De synthese van de resultaten van de diverse pilootprojecten van de partners is de focus op deze fase. Omdat de partners die aan hetzelfde probleem werken telkens verschillende achtergronden en kwalificaties bezitten, is het verzamelen en vergelijken van resultaten de belangrijkste taak van de integratieve beoordeling.

Doel is de aanbeveling van nuttige zuiveringsmogelijkheden van afvalwater dat vervuild is met geneesmiddelen, die op verschillende plaatsen en aan verschillende voorwaarden kunnen worden aangepast (b.v. bij verschillende bestuurlijke randvoorwaarden).

Werkgroep Communicatie

Het PILLS-partnerschap voert verscheidene communicatieactiviteiten uit. Het projectpartnerschap is erop gericht, de kennistransfer tussen wetenschap, politiek en praktijk te verbeteren. Daarvoor worden netwerken voor de uitwisseling van kennis en de verspreiding van de projectresultaten opgezet.

Verder is het doel van het partnerschap om het bewustzijn voor de noodzakelijkheid van een verandering in het gedrag met betrekking tot geneesmiddelen in afvalwater in heel Europa aan te scherpen. Dit is niet alleen belangrijk bij zeer geconcentreerde instappunten, maar ook bij het gebruik van water in het dagelijks leven. Het aanscherpen van het bewustzijn is de sleutel voor het overbrengen van de projectresultaten naar andere regio`s en de toepassing op soortgelijke situaties.