Het chronologische kader van PILLS

De verschillende werkpakketten worden min of meer parallel in de loop van het PILLS-project geïmplementeerd. Bovendien zullen er verscheidene conferenties plaatsvinden.