Activiteiten binnen het PILLS project

De partners realiseren diverse activiteiten. Naast de karakterisering van verschillende soorten afval­water van ziekenhuizen, zullen alle partners specifieke medicamenten identificeren die bijzondere aandacht zullen krijgen. In deze context legt een aantal partners de nadruk op geïsoleerde stromen die van een specifieke afdeling komen terwijl anderen het totale afvalwater van een ziekenhuis beoordelen. Daarnaast staat bij de partners de reductie van tegen antibiotica resistente bacteriën in afvalwater centraal.

Geavanceerde afvalwaterzuivering bij lokale bronnen

Vier partners van het project uit Neder­land, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland bouwen elk een proefinstallatie in samenwerking met een plaatselijk ziekenhuis. Terwijl het Waterschap Groot Salland in Nederland en de Emschergenossen­schaft in Duitsland complete afvalwater­zuiveringsinstallaties bouwen, die vrijwel al het ziekenhuisafvalwater behandelen, bouwen de partners uit Zwitserland en Luxemburg kleinere proefinstallaties voor afvalwaterzuivering. Ze behandelen deel­stromen van het ziekenhuisafvalwater om het ontwerp en de exploitatie van de volle­dige installaties te ondersteunen. De proefinstallaties worden gekenmerkt door een combinatie van technologieën die het verwijderen van de grotendeels persistente residuen van geneesmiddelen tot doel hebben. Dit in aanvulling op de biologisch afbreekbare stoffen en nutriën­ten. Daarom worden in de PILLS-installa­ties conventionele behandelingsprocessen van afvalwater toegepast, aangevuld met geavanceerde technieken.

Voor meer informatie zie ook de PILLS brochure: PILLS-Brochure