Samenwerkingsstructuur

De PILLS structuur bestaat uit een aantal teams: het project management team bij de Lead Partner, de PILLS project Stuurgroep, de PILLS Scientific Board en de PILLS werkgroepen.

Het project management bij de Lead Partner zorgt ervoor dat alle noodzakelijke activiteiten binnen het project en op het gebied van het financieel management worden uitgevoerd.

De regionale partners zijn verantwoordelijk voor hun regionale activiteiten, voor de verslaglegging ten behoeve van de Lead Partner en voor de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten binnen de werkgroepen.

Samenwerkingsstructuur binnen het PILLS partnerschap

PILLS-Project

De project Stuurgroep

De project Stuurgroep wordt gevormd door één vertegenwoordiger per partner en is het centrale sturingsorgaan van het project. Alle besluiten over de diverse stappen binnen het project worden in deze Stuurgroep genomen.

De werkgroepen

Vier thematische werkgroepen overleggen regelmatig om te werken aan gezamenlijke projecten en resultaten. Elke werkgroep wordt gecoördineerd door één van de partners die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de werkgroep.