De Scientific Board

De Scientific Board vormt de verbinding tussen het partnerschap, de politiek en multipliers. Doel is het integreren van de uitkomsten van het project in discussies op Europees niveau.

De Scientific Board begeleidt het project partnerschap en voorziet het project van advies tijdens de gehele looptijd. Daarnaast behoort tot de taken van de Scientific Board het geven van kritische feed-back op de tussentijdse projectresultaten.

De Scientific Board heeft het volgende mission statement voor haar werkzaamheden vastgesteld:

  • Versterken en ondersteunen van de integratie van de diverse projectonderdelen en projectdeelnemers
  • Ondersteuning verlenen rond de wetenschappelijke ontwikkeling van het project, gebaseerd op de specifieke expertise van de leden van de Scientific Board
  • Biedt informatiebronnen en ideeën voor aanvullende externe samenwerkingsverbanden
  • Voert peer reviews uit naar aanleiding van projectverslagen en evalueert regelmatig de resultaten van het project

De volgende personen zijn lid van de Scientific Board:

PILLS-Project

Mr Mark Heggie

 

CV

 
PILLS-Project

Mr Dr Florian Keil

Institute for Social-Ecological Research, ISOE GmbH

CV

 
PILLS-Project

Mr Dr Thomas Schwartz

Karlsruhe Institute of Technology

CV

 
PILLS-Project

Mr Dr Thomas Steger-Hartmann

Bayer Schering Pharma AG

CV

 
PILLS-Project

Mr Prof. Dr Pim de Voogt

Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam

CV

 
PILLS-Project

Mr Dr Luc Zwank

Administration de la Gestion de l´Eau, Luxembourg

CV